Säännöt

OULUN YLIOPISTON ARKEOLOGIAN OPISKELIJAT

METELI RY

SÄÄNNÖT

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Oulun yliopiston arkeologian opiskelijat Meteli ry ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistys on suomenkielinen.

2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää Oulun yliopiston arkeologian opiskelijoita. Yhdistys edistää ja valvoo jäsentensä opiskeluun liittyviä etuja, seuraa ja pyrkii vaikuttamaan opetukseen ja opiskeluolosuhteisiin, edistää jäsentensä tieteellistä ja ammatillista kehitystä.

Tarkoituksensa toteuttamiseen yhdistys järjestää jäsenilleen kokouksia, keskustelu- ja informaatiotilaisuuksia, sekä ekskursioita. Yhdistys järjestää opiskeluun liittyviä liikunta- yms. harrastustilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia, harjoittaa julkaisutoimintaa ja asianomaisilla luvilla järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja maksullisia huvitilaisuuksia.

3§ JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä kaikki Oulun yliopiston arkeologian opiskelijat, jotka maksavat kertakaikkisen jäsenmaksun.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen varsinaiset ja kannattavat jäsenet hyväksyy hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä peritään kertakaikkinen jäsenmaksu, jonka suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

4§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään viisi, enintään kahdeksan varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan, tiedotusvastaavan, yhteyshenkilön ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asian mennessä äänestykseen se ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

6§ TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

7§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokousilmoitus on toimitettava viimeistään seitsemän päivää aikaisemmin arkeologian ilmoitustaululle tai sähköpostitse yhdistyksen sähköpostilistalle.

8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta, syyskokous ja kevätkokous. Syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä ja kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kymmenen päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa ainoastaan jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

9§ VUOSIKOKOUKSET

Sekä syys- että kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.      kokouksen avaus

2.      valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3.      todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.      hyväksytään kokouksen työjärjestys

Syyskokouksessa käsitellään lisäksi seuraavat asiat:

5.      käsitellään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle

6.      vahvistetaan tulo- ja menoarvio ja määrätään jäsenmaksujen suuruudet

7.      valitaan hallituksen puheenjohtaja

8.      valitaan hallituksen muut jäsenet

9.      valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt

10.  käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11.  käsitellään muut kokouksessa esille tulevat asiat

Kevätkokouksessa käsitellään lisäksi seuraavat asiat:

5. esitetään ja hyväksytään toimintakertomus, tilit ja tilintarkastuslausunto

6. päätetään tilipäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8. käsitellään muut esille tulevat asiat

10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Ensirekisteröityminen 15.10.2004.

Viimeinen rekisteröimispvm: 18.11.2009

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s